Trygga Möten

Trygga Möten


Under våra aktiviteter så finns det alltid någon ansvarig som har gått Trygga Möten.

Vi strävar efter att samtliga våra ledare skall ha genomgått utbildningen..

Scouterna rekomenderar att man förnyar sin kurs vart tredje år.


Mer info hittar du här